CMC-UKRAINE

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
КОНСУЛЬТАНТІВ З УПРАВЛІННЯ
Кодекс етики

Кодекс етики

Вступ

Кодекс ґрунтується на цінностях і принципах консультантів, прийнятих міжнародним співтовариством CMC-Global. Кодекс підказує, як поводитися в різних ситуаціях консультування й встановлює границі між прийнятною й неприйнятною поведінкою."Кодекс містить принципи й правила, застосовні рівною мірою, як до особистої професійної поведінки консультанта, так і стосовно колег, постачальників, клієнтів. 

Кодекс професійної етики CMC-UKRAINE має своєю метою:

  1. Допомогти консультантам краще реалізовувати Місію CMC-UKRAINE.
  2. Захистити інтереси Клієнта, який не може повністю контролювати процес консультування, щоб уникнути маніпулятивних способів імітації консультантом свого професіоналізму.
  3. Захистити інтереси Консультанта з управління, надаючи йому загальні етичні основи для прийняття розв'язків у конкретних професійних ситуаціях.
  4. Захистити інтереси професійного співтовариства, розбудовуючи кваліфікований попит у клієнтів і забезпечуючи високі стандарти практики консультування з управління. 

 

Етична відповідальність консультанта.

Стаючи членом CMC-UKRAINE, консультант підписується під даним Професійним кодексом і відповідає за свою поведінку й прийняті наслідки. Консультант також розуміє, що, порушуючи Кодекс, він може бути виключений з членів CMC-UKRAINE.

Консультант зобов'язаний інформувати свого клієнта про те, що дотримується Кодексу етики CMC-UKRAINE й відповідає за його виконання.  У тих випадках, коли консультант з управління самостійно не може розв'язати етичні питання відносно своїх дій у якій-небудь ситуації, він звертається по допомогу до колег або в Комітет CMC-UKRAINE з професійній етикі.

 

Місія консультанта  CMC-UKRAINE.

Місія консультанта — члена Всеукраїнської асоціації консультантів з управління — полягає в тому, щоб професійними методами управлінського консультування сприяти розвитку кваліфікованого ринку клієнтів. Члени Асоціації також реалізують через і в рамках CMC-UKRAINE свої особисті комерційні й професійні інтереси.

Місія CMC-UKRAINE викладена на сайті.

 

Цінності, принципи й правила поведінки  консультанта CMC-UKRAINE.

Орієнтири діяльності  консультанта CMC-UKRAINE визначаються цінностями й принципами (загальними вимогами), прийнятими в ICMCI (зазначені в Додатку).  

Етичні принципи діяльності консультанта CMC-UKRAINE реалізуються в Правилах поведінки –  (зазначені в Додатку). Дані Правила конкретизують дотримання етичних принципів із трьох сторін: при взаємодії із клієнтами, при взаємодії з колегами, при взаємодії  із суспільством.

 
Цінності, принципи й правила:

 

1. Цінність – Компетентність:

1.1. Дотримання консультантом границь своєї професійної компетенції.

1.1.1. Границі компетентності консультанта визначаються освітою, кваліфікацією й відповідним професійним досвідом.

1.1.2.Консультант зобов'язаний знать і бути здатним підтвердити границі своєї професійної компетенції.

1.1.3. Консультант повинен бути впевнений, що застосовуваний їм інструментарій адекватний вирішенню поставлених завдань, а його використання враховує границі застосовності.

1.2. Розширення границь компетентності консультанта за рахунок ресурсів професійного співтовариства.

1.2.1. У тих випадках, коли необхідні заходи  виходять за межі компетентності консультанта, він звертається за професійною допомогою до колег, що мають відповідні компетенції.

1.2.2. Консультант робить усе можливе для підвищення компетентності своєї роботи, освоюючи «зони найближчого розвитку».

 

2. Цінність – Відкритість:

2.1.Відкритість партнерських позицій у взаєминах із клієнтом. 

2.1.1. Консультант аргументовано надає клієнтові інформацію про всі факти й діях, що зачіпають інтереси клієнта в процесі консультування.

2.1.2. Консультант зобов'язаний повідомити клієнтові інформацію про свої професійні компетентності і їхні границі, а також  про застосування методів, що не пройшли перевірку практикою.

2.1.3. Консультант повідомляє клієнта про можливі збитки або про існуючі ризики в процесі консультування.

2.1.4. Консультант негайно інформує клієнта про будь-які зміни в програмі консультування.

2.2. Відкритість суперечок, дискусій і досвіду консультантів.

2.2.1. Консультант не відмовляється від відкритого публічного обговорення  серед колег своїх методів і практик консультування.

2.2.2. Консультант із готовністю йде на передачу колегам свого досвіду й методів роботи на взаємоприйнятих умовах, підтримує колег у важких консультаційних випадках. 

 

3. Цінність – Чесність:

3.1. Неупередженість позиції й думки консультанта.

3.1.1. Консультант повідомляє клієнта інформацію, важливу для досягнення цілей консультування, навіть якщо вона неприємна або викликає дискомфорт у самого клієнта. Він робить це, не принижуючи гідності клієнта.

3.1.2. Консультант інформує всіх зацікавлених осіб, про те, хто його клієнт і чиї інтереси він представляє у вирішенні конкретних ситуацій.

3.1.3. У випадку, коли консультант не вважає за можливе для себе (у т.ч. з етичних міркувань) виконання того або іншого замовлення або прохання, він аргументоване й негайно сповіщає про це клієнтові.

3.1.4. Консультант не бере участь у консультуванні протиправних дій своїх клієнтів або колег і не бере участь у застосуванні клієнтами несумлінних методів роботи.  

 

4. Цінність – Надійність (і відповідальність?):

4.1. Дотримання консультантом узятих зобов'язань.

4.1.1.Консультант зобов'язано виконувати всі обрані договірні або контрактні зобов'язання якісно й вчасно.

4.1.2. У випадку, якщо за тими або іншими причинами договірні зобов'язання не можуть бути виконані, консультант вчасно доводить про це до відома клієнта. 

4.2. Підтвердження репутації й надійності консультанта.

4.2.1. При роботі із клієнтом консультант  повинен бути готов підтвердити свою репутацію відгуками й рекомендаціями від інших клієнтів. 

 

5. Цінність – Об'єктивність і незалежність:

5.1. Відсутність особистих  інтересів і відносин у компанії клієнта.

5.1.1. Консультант не може представляти в компанії клієнта інтереси третіх осіб, які виплачують йому винагороду в будь-якій формі. Він не допускає конфлікту інтересів  між своїми клієнтами.

5.1.2. Консультант у процесі роботи уникає опинення під впливом якої-небудь сторони в компанії клієнта (або поза неї) і не лобіює ні чиї інтереси.

5.1.3. Консультант не вступає ні в які особисті відносини із представниками компанії клієнта й не допускає, щоб його особисті інтереси впливали на хід консультаційної роботи. 

 

6. Цінність – Конфіденційність:

6.1. Не використання інсайдерскої інформації в приватних цілях.

6.1.1. Консультант ніде й ні при яких умовах не поширює інформацію, що наносить шкоду клієнтові ( за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

6.1.2. Консультант не має право купувати й продавати акції й опціони компаній, які він консультує.

6.2. Право клієнтів на конфіденційність.

6.2.1.Консультант в обов'язковому порядку обговорює із клієнтами або організаціями питання конфіденційності й необхідні обмеження на використання інформації, отриманої під час роботи.

6.2.2. Конфіденційність регулюється Договором або спеціальним документом і обмовляється в контракті із клієнтом.

6.2.3. Консультант відповідає за необхідний рівень конфіденційності при зборі, обробці, переносі й збереженні письмової, автоматизованої або існуючої в іншому виді інформації. 

 6.2.4. При консультаціях з колегами, у науковім або професійнім спілкуванні, а також у публікаціях, лекціях або інших публічних виступах консультанти не діляться інформацією, яка могла б привести до ідентифікації клієнта, за винятком випадків, коли на розголошення даної інформації було отримано письмове або усний дозвіл, або інформація настільки змінена або застаріла, що робить клієнта невпізнанним  і не наносить йому збитку.  

 

7. Цінність – Професіоналізм:

7.1. Заборона на  дискредитацію професії й діффамацію на адресу колег  (збереження гідності професії)

7.1.1.У публічних виступах, статтях і інших публікаціях консультант - член CMC-UKRAINE не припускають зауважень  й неповажних висловлень на адресу колег і всього професійного співтовариства в цілому, що дискредитують співтовариство  

7.1.2.Неповажне відношення, відкриті погрози й привселюдно виявлені негативні емоції в консультанта стосовно колег розцінюються як неетичність поведінки й розбираються на Етичному Комітеті.

7.1.3. Консультант із повагою ставиться до авторських прав колег і не дозволяє собі привласнювати результати їх  робіт.  

7.1.4. Якщо консультантові стає відомо про неправильне сприйняття результатів його роботи, або привселюдно висловлені сумніви в його професіоналізмі, він має право звернутися в Етичний Комітет.

 

8. Санкції:

8.1. Консультант з управління зобов'язаний дотримувати всіх положень даного Етичного Кодексу. 

8.2. Етичний Комітет CMC-UKRAINE повинен розглядати всі скарги клієнтів, консультантів і інших провайдерів з питань, що стосуються етичних претензій до консультантів з управління – членам CMC-UKRAINE, а також виносити відповідні Висновки на Раду CMC-UKRAINE.

8.3. Член CMC-UKRAINE може бути виключений з Асоціації, якщо будуть отримані докази порушення Етичного Кодексу й винесене відповідне рішення Загальних зборів Всеукраїнської асоціації консультатів з управління.

 

Завантажити "Кодекс етики"

Контакти

01004, м. Київ, вул. Пушкінська 31-в, оф.9
Адреса для листування:
03049, м. Київ, вул. О. Шовкуненка,
буд. 6, офіс 207

+380 67 578 3031

office@cmc-ukraine.com

Швидкий зв’язокПомилка...
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Ми зв’яжемось з Вами найближчим часом.
Запит підтверджено!
Увійдіть, викорустовуючи новий E-mail.
Запит підтверджено!
Увійдіть, викорустовуючи новий пароль.
Реєстрацію підтверджено!
Увійдіть, викорустовуючи свій E-mail і пароль.