CMC-UKRAINE

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
КОНСУЛЬТАНТІВ З УПРАВЛІННЯ
Кодекс етики

Кодекс етики

Вступ

Кодекс ґрунтується на цінностях і принципах консультантів, прийнятих міжнародним співтовариством CMC-Global. Кодекс підказує, як поводитися в різних ситуаціях консультування та встановлює границі між прийнятною й неприйнятною поведінкою. Кодекс містить принципи й правила, застосовані рівною мірою, як до особистої професійної поведінки консультанта, так і стосовно колег, постачальників, клієнтів. 

Мета Кодексу професійної етики CMC-Ukraine:

  1. Допомогти консультантам краще реалізовувати Місію CMC-Ukraine.
  2. Захистити інтереси Клієнта, який не може повністю контролювати процес консультування, щоб уникнути маніпулятивних способів імітації консультантом власного професіоналізму.
  3. Захистити інтереси менеджмент консультанта , надаючи йому загальні етичні основи для прийняття рішень у конкретних професійних ситуаціях.
  4. Захистити інтереси професійного співтовариства, розбудовуючи кваліфікований попит у клієнтів і забезпечуючи високі стандарти практики менеджмент консалтингу. 

 

Етична відповідальність консультанта

Стаючи членом CMC-Ukraine, консультант підписується під даним Професійним кодексом, несе відповідальність за власну поведінку та прийняті наслідки. Консультант також розуміє, що, порушуючи Кодекс, він може бути виключений з членів CMC-Ukraine.

Консультант зобов'язаний інформувати свого клієнта дотримання Кодексу етики CMC-Ukraine і відповідальність за його виконання. В тих випадках, коли менеджмент консультант самостійно не може розв'язати етичні питання відносно своїх дій у якій-небудь ситуації, він звертається по допомогу до колег або в Комітет CMC-Ukraine з професійній етики.

 

Місія консультанта  CMC-Ukraine

Місія консультанта — члена Всеукраїнської асоціації консультантів з управління — полягає в тому, щоб професійними методами менеджмент консалтингу сприяти розвитку кваліфікованого ринку клієнтів. Члени Асоціації також реалізують через і в рамках CMC-Ukraine свої особисті комерційні й професійні інтереси.

Місія CMC-Ukraine

 

Цінності, принципи й правила поведінки  консультанта CMC-Ukraine

Орієнтири діяльності  консультанта CMC-Ukraine визначаються цінностями й принципами (загальними вимогами), прийнятими в ICMCI (зазначені в Додатку).  

Етичні принципи діяльності консультанта CMC-Ukraine реалізуються в Правилах поведінки –  (зазначені в Додатку). Дані Правила конкретизують дотримання етичних принципів із трьох сторін: при взаємодії із клієнтами, при взаємодії з колегами, при взаємодії  із суспільством.

 
Цінності, принципи й правила:

 

1. Цінність – Компетентність:

1.1. Дотримання консультантом границь своєї професійної компетенції.

1.1.1. Межі компетентності консультанта визначаються освітою, кваліфікацією й відповідним професійним досвідом.

1.1.2.Консультант зобов'язаний знати та бути здатним підтвердити межі власної професійної компетенції.

1.1.3. Консультант повинен бути впевнений, що застосовуваний їм інструментарій адекватний вирішенню поставлених завдань, а його використання враховує межі застосування.

1.2. Розширення меж компетентності консультанта відбувається за рахунок ресурсів професійного співтовариства.

1.2.1. У випадках, коли необхідні заходи виходять за межі компетентності консультанта, він звертається за професійною допомогою до колег, які мають відповідні компетенції.

1.2.2. Консультант робить усе можливе для підвищення компетентності своєї роботи, освоюючи «зони найближчого розвитку».

 

2. Цінність – Відкритість:

2.1.Відкритість партнерських позицій у взаєминах із клієнтом. 

2.1.1. Консультант аргументовано надає клієнтові інформацію про всі факти й дії, що зачіпають інтереси клієнта в процесі консультування.

2.1.2. Консультант зобов'язаний повідомити клієнту інформацію щодо своїх професійних компетентностей та їхні межі, а також щодо застосування методів, що не пройшли перевірку практикою.

2.1.3. Консультант повідомляє клієнта про можливі збитки або про існуючі ризики в процесі консультування.

2.1.4. Консультант негайно інформує клієнта про будь-які зміни в програмі консультування.

2.2. Суперечки, дискусії та досвід консультанта є відкритими.

2.2.1. Консультант не відмовляється від відкритого публічного обговорення  серед колег своїх методів і практик консультування.

2.2.2. Консультант із готовністю йде на передачу колегам свого досвіду й методів роботи на взаємоприйнятих умовах, підтримує колег у важких консультаційних випадках. 

 

3. Цінність – Чесність:

3.1. Неупередженість позиції й думки консультанта.

3.1.1. Консультант повідомляє клієнту інформацію, важливу для досягнення цілей консультування, навіть якщо вона неприємна або викликає дискомфорт у самого клієнта. Він робить це, не принижуючи гідності клієнта.

3.1.2. Консультант інформує всіх зацікавлених осіб, про те, хто його клієнт і чиї інтереси він представляє у вирішенні конкретних ситуацій.

3.1.3. У випадку, коли консультант не вважає за можливим для себе (у т.ч. з етичних міркувань) виконання того або іншого замовлення або прохання, він негайно та аргументовано сповіщає про це клієнта.

3.1.4. Консультант не бере участь у консультуванні протиправних дій своїх клієнтів або колег і не бере участь у застосуванні клієнтами несумлінних методів роботи.  

 

4. Цінність – Надійність і відповідальність:

4.1. Дотримання консультантом узятих зобов'язань.

4.1.1.Консультант зобов'язаний виконувати всі обрані договірні або контрактні зобов'язання якісно й вчасно.

4.1.2. У випадку, якщо з тих або інших причин договірні зобов'язання не можуть бути виконані, консультант вчасно доводить це до відома клієнта. 

4.2. Підтвердження репутації й надійності консультанта.

4.2.1. При роботі із клієнтом консультант  повинен бути готовий підтвердити свою репутацію відгуками й рекомендаціями від інших клієнтів. 

 

5. Цінність – Об'єктивність і незалежність:

5.1. Відсутність особистих інтересів та відносин у компанії клієнта.

5.1.1. Консультант не може представляти в компанії клієнта інтереси третіх осіб, які виплачують йому винагороду в будь-якій формі. Він не допускає конфлікту інтересів між своїми клієнтами.

5.1.2. Консультант у процесі роботи уникає опинення під впливом будь-якої сторони в компанії клієнта (або поза нею) і не лобіює нічиї інтереси.

5.1.3. Консультант не вступає ні в які особисті відносини з представниками компанії клієнта та не допускає, щоб його особисті інтереси впливали на хід консультаційної роботи. 

 

6. Цінність – Конфіденційність:

6.1. Неможливість використання інсайдерскої інформації в приватних цілях.

6.1.1. Консультант ніде й при жодних умовах не поширює інформацію, яка може спричинити шкоду клієнту ( за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

6.1.2. Консультант не має право купувати й продавати акції та опціони компаній, які він консультує.

6.2. Право клієнтів на конфіденційність.

6.2.1.Консультант в обов'язковому порядку обговорює із клієнтами або організаціями питання конфіденційності й необхідні обмеження на використання інформації, отриманої під час роботи.

6.2.2. Конфіденційність регулюється Договором або спеціальним документом і відображається в контракті з клієнтом.

6.2.3. Консультант відповідає за необхідний рівень конфіденційності при зборі, обробці, переносі й збереженні письмової, автоматизованої або існуючої в іншому вигляді інформації. 

 6.2.4. При консультаціях з колегами, в науковому або професійному спілкуванні, а також в публікаціях, лекціях або інших публічних виступах консультанти не діляться інформацією, яка могла б привести до ідентифікації клієнта, за винятком випадків, коли на розголошення даної інформації було отримано письмовий або усний дозвіл, або інформація настільки змінена або застаріла, що робить клієнта невпізнанним  і не наносить йому збитку.  

 

7. Цінність – Професіоналізм:

7.1. Заборона на  дискредитацію професії й діффамацію на адресу колег - збереження гідності професії.

7.1.1.В публічних виступах, статтях і інших публікаціях консультант - член CMC-Ukraine не припускає зауважень та/або неповажних висловлень на адресу колег та професійного співтовариства в цілому, які можуть дискредитувати колег або співтовариство.  

7.1.2.Неповажне відношення, відкриті погрози та привселюдно виявлені негативні емоції  консультантом стосовно колег розцінюються як неетична поведінка й розбираються на Етичному Комітеті.

7.1.3. Консультант із повагою ставиться до авторських прав колег та не дозволяє собі привласнювати результати їхніх робіт.  

7.1.4. Якщо консультанту стає відомо про неправильне сприйняття результатів його роботи, або привселюдно висловлені сумніви в його професіоналізмі, він має право звернутися в Етичний Комітет.

 

8. Санкції:

8.1. Менеджмент консультант зобов'язаний дотримуватися всіх положень даного Етичного Кодексу. 

8.2. Етичний Комітет CMC-Ukraine повинен розглядати всі скарги клієнтів, консультантів й інших провайдерів з питань, що стосуються етичних претензій до менеджмент консультантів  – членів CMC-UKRAINE, а також виносити відповідні Висновки на Раду CMC-Ukraine.

8.3. Член CMC-Ukraine може бути виключений з Асоціації, якщо будуть отримані докази порушення Етичного Кодексу ті винесене відповідне рішення Загальних зборів ГО "Всеукраїнська асоціація консультантів з управління".

 

Завантажити "Кодекс етики"

Контакти

01004, м. Київ, вул. Пушкінська 31-в, оф.9
Адреса для листування:
03049, м. Київ, вул. О. Шовкуненка,
буд. 6, офіс 207

+380 67 578 3031

office@cmc-ukraine.com

Швидкий зв’язокПомилка...
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Ми зв’яжемось з Вами найближчим часом.
Запит підтверджено!
Увійдіть, викорустовуючи новий E-mail.
Запит підтверджено!
Увійдіть, викорустовуючи новий пароль.
Реєстрацію підтверджено!
Увійдіть, викорустовуючи свій E-mail і пароль.